Användarvillkor

Genom att du nyttjar denna webbplats så accepterar du även villkoren nedan.

Hur vi använder kakor (cookies)

Vi använder kakor på denna webbplats för att kunna förbättra webbplatsen för dig som besökare. Kakorna kan ha information om att: information om besökaren svarat på frågor och undersökningar, val av inställningar på vår webbplats som förbättrar tillgängligheten av tjänster för dig som besökare och dina återbesök.

Vill du inte att denna webbplats eller andra webbplatser ska kunna ta nytta av funktionaliteten med kakor så kan du förhindra kakor med en inställning i din webbläsare.

Personuppgifter

Om du som besökare använder några av våra tjänster på denna webbplats där du fyller i ett formulär med personlig information så kan den informationen lagras hos oss. Informationen är skyddad på ett sådant sätt så att din integritet ska vara skyddad. Personuppgifter som du som besökare överför till vår webbplats kan lagras och användas under en obestämd tid.

Länkar externt från denna webbplats

Länkar som externt går till en annan webbplats som inte tillhandahålls av IntenseQ Internet Marketing, innebär att länken inte är en rekommendation eller en garanti från vår sida beträffande tjänster/produkter/information som tillhandahålls på den webbplatsen. Din som besökares användning genom länkar mot andra webbplatser sker på din egen risk och vi är inte ansvarig för innehållet till den länkande webbplatsen.

Upphovsrätt och varumärke

IntenseQ Internet Marketing behåller äganderätt, upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter till informationen på webbplatsen. IntenseQ med tillhörande figur är idag ett väntande registrerat varumärke. Publicering, reproduktion, överföring eller lagring av hela eller delar av innehållet på webbplatsen utan rättsinnehavarens tillstånd är förbjudet.

Övriga villkor

Vi strävar efter att tillse de uppgifter som finns tillgängliga på vår webbplats är korrekta men utan garantier till dig som besökare om dess korrekthet. Du har inte rätt gentemot mot oss att kräva på ersättning för ekonomisk eller annan skada till följd av fel eller påstått fel i informationen som finns på vår webbplats.

Senast uppdaterat: 2012-11-19