Publicerat
13 mars, 2013

Många har varit upprörda efter att Google uppdaterade sitt resultat för bildsöket i Januari i år av olika anledningar. Detta främst för att besökstrafiken har minskats från Googles bildsök efter uppdateringen. En uppdatering som har påverkat hur bildsöket presenteras och fungerar hos Google.

Vad är orsaken till detta och varför har man genomfört denna uppdatering? Dessa två frågor får du svar på i denna artikel.

Google bilder

Hur ser Googles nya bildsök resultat ut jämfört med det gamla

Till att börja med att säga så är denna uppdatering snarare en visuell och funktionell uppdatering än en algoritmisk relevans uppdatering.

Såhär presenteras bilderna i sökresultatet i bildsöket idag och när man har valt och klicka på en bild:

Bildsök resultat

Därefter har man möjlighet att besöka sidan, visa originalbilden och se bildinformation. Här laddas inget in från själva webbplatsens innehåll fören man klickar på knappen ”Besök sidan”. Men man kan välja att även klicka på knappen ”Visa originalbilden” för att se hela bilden i sitt original från webbplatsen.

När man klickade på en bild i det gamla sökresultatet så öppnades webbplatsen därefter som bilden fanns på och visades i en förstorad ruta. Som du kan se på bilden nedan:

gamla sökresultatet för bilder

Anledning till att besökstrafiken minskat från bildsöket

Orsaken till den stora nedgången som många upplever är att största besökstrafiken inte besöker originalsidan där bilden finns men öppnar upp endast originalbilden.

I och med att det gjort på detta sätt så går det snabbare för sökande att få upp bildinnehållet och så behöver inte originalsidan där bilden finns laddas in.

Googles egna ord kring uppdateringen

Google själva valde att kommentera uppdateringen så här (översatt från eng, till svenska):

  • Vi visar nu en detaljerad information (om metadata finns) om bilden precis under bilden istället för att skicka besökaren till en separat landningssida.
  • Vi tillhandahåller viktig information intill bilden som titeln på sidan där bilden finns, domänen den finns på och storleken på bilden.
  • Domännamnet är nu även klickbart, vi la till även en ny knapp för att besöka sidan som bilden finns på. Detta betyder att det finns fyra klickbara områden till bildkällan istället för två. I våra tester så har vi sett en nettoökning i det genomsnittliga klickfrekvensen till värden för webbplatsen.
  • Källsidan kommer inte laddas in i en iframe i bakgrunden för en detaljerad bild. Detta kommer snabba på upplevelsen för användaren då detta reducerar laddningstiden från källan på webbplatsens server och förbättrar noggrannheten för webbplatsägares värden så som sidvisningar. Som vanligt så visas data för bild sökfrågor och är tillgängligt i de populäraste sökfrågorna i Webmaster Tools.

När Google kommenterar med att de ”sett en nettoökning i det genomsnittliga klickfrekvensen till värden för webbplatsen” så kanske det låter konstigt att besökstrafiken gått ner för många. Men i och med att källsidan inte laddas in något mer och endast bilden så går det snabbare att söka efter bilder och där av kan jag se varför det blivit en ökning i det genomsnittliga klickfrekvensen.

Detta resulterar även för många med bildrikt innehåll på webbplatsen att mål som man har skapat i sitt analysverktyg som exempelvis Google Analytics har fått en uppsving i genomförda mål (procentuellt sett) och om man hade mycket bildtrafik. Så det kan vara bra att lägga in en notifiering i ditt analysverktyg kring den 23:e Januari om detta för att du ska komma ihåg längre framöver om vad detta var ifall du har blivit så pass påverkad av uppdateringen.

Sammanfattningsvis så kan man säga att uppdateringen som gjorts i bildsöket är förmodligen bättre för användare som söker efter bilder på nätet. Men för webbplatsägare så har det resulterat i färre besök och även en del avtryck har gjorts därmed i analysverktyget för olika värden.

Lämna dina kommentarer nedan