Låt dig lära känna dina besökare på webbplatsen.

Dina besökare är dina potentiella kunder.


Genom att analysera och lära känna dina besökare kan du få svar på frågor som du inte visste tidigare.

Webbanalys – Ger dig svar på dina frågor om besökstrafiken på din webbplats.

Att analysera sin besökstrafik på webbplatsen är viktigt för dig i många avseenden. Det kan ge dig värdefull information om dina besökare för hur du ska förbättra webbplatsen så fler blir till kunder eller uppnår målet med din webbplats. Det kan även ge dig beslutsunderlag till nya eller fortsatta investeringar för din internetmarknadsföring.

Det är bra att ha ett statistikverktyg installerat från start. Ett statistikverktyg som exempelvis kostnadsfria Google analytics. Oavsett om du gör analyser i dagsläget eller inte så kommer det att komma till användning i framtiden när någon väl kommer att behöva göra analyser.

Låt oss kontakta dig så berättar vi mer

Frågor eller problem som du kan vilja ha besvarade.

” Vi vill veta vad det är som hindrar våra besökare att inte uppnå målen på vår webbplats. ”

” Vi vill veta hur mycket vår investering i att köpa annonser / synlighet har lönat sig. ”

” Vi vill veta vad vi kan förbättra på vår webbplats för besökarna. ”

” Vi vill ha ett analysverktyg installerat och konfigurerat anpassat för oss. ”

” Vi har frågor kring verktyget Google Analytics. ”

Fler lösningar till att arbeta med besökarna.